بیمه درمانی برای اتباع خارجی در ترکیه.

طبق قوانین دولت ترکیه، کسانی که خواستار اجازه اقامت هستند، موظف به داشتن بیمه درمانی هستند. اتباع خارجی در زمان قرار ملاقات با اداره مهاجرت باید اصل بیمه درمانی را به همراه داشته باشند.

بیمه درمانی از کجا باید تهیه کرد؟

برای خرید بیمه درمانی می توانید با مراجعه به تمامی دفاتر شرکت بیمه یا دفاتر خدماتی که اقدام به گرفتن اجازه اقامت می کنند تهیه کرد.

برای گرفتن بیمه درمانی  شماره مالیاتی الزامی می باشد.

برای چک کردن شماره مالیاتی می توانید به آدرس ذیل مراجعه کنید.

https://tckimlik.nvi.gov.tr/ to

بیمه درمانی من چه خدماتی را پوشش می دهد؟

درمان های سرپایی

 1. خدمات بیمارستان ( عمل جراحی، بیهوشی، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره)
 2. اتاق، تخت بستری و غدا و هزینه های بیمارستان در طول بستری
 3. پیوند قلب و ریه، کلیه، قرنیه ،
 4. آنژیوگرافی کرونر
 5. تمام بیوشیمیهای تشخیصی، میکروبشناسی، معاینات پاتولوژیک،
 6. معاینه رادیولوژیک و تصویربرداری در طول درمان بستری
 7. فیزیوتراپی پس از عمل
 8. خدمات مراقبت های پزشکی قانونی که به اهداف زندگی اجتماعی کمک می کند تا زندگی روزمره بیمه شده را تامین کند
 9. شیمی درمانی، پرتودرمانی، دیالیز
 10. درمان های پزشکی مانند مسمومیت غذایی، بازیگران گچ، درمان سوختگی جزئی که کمتر از 24 ساعت طول می کشد.
 11. هزینه های ارگان مصنوعی در صورت از دست رفتن اندام به علت حادثه یا بیماری
 12. درمان در واحدهای مراقبت های ویژه
 13. درمان های دندان پزشکی و بینی به علت تصادف رانندگی

درمان سرپایی

 1. آزمایش پزشکی
 2. معاینات تشخیصی
 3. داروی
 4. درمان فیزیکی

( نوع بیمه شما انتخاب می کنید هم بستگی دارد)

افراد خارجی که در کشور خود بیمه درمانی دارند آیا الزام می باشد؟

این بیمه ها باید طرف قرارداد با این کشور را داشته باشند و مورد تایید وزارت بهداشت باشد یا شعبه در کشور ترکیه داشته باشند.

بیمه درمانی برای اتباع خارجی که دارای مجوز کار و هستند و همراه او.
همسر و فرزندان یک خارجی خارجی که مجوز کار دارند، لزوما مجبور به داشتن یک بیمه درمانی نیستند. اگر آنها بتوانند از بیمه درمانی فردی که دارای مجوز کار است، بهره مند شوند، نیازی به سیاست خاصی ندارند.  دریافت برگه از اداره تامین اجتماعی کافی است.

برای اطلاعات بیشتر به http://www.goc.gov.tr  مراجعه کنید.