فرودگاه جدید استانبول یکی از مدرن ترین و بزرگترین فرودگاه های جهان است که در شمال غربی شهر واقع در منطقه Arnavutköy واقع شده است. این فرودگاه در تاریخ 29 اکتبر 2018، روز ملی در ترکیه، توسط اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به طور رسمی افتتاح شد. 6 آوریل 2019 آخرین هفته فرودگاه آتاتورک استانبول را به عنوان اصلیترین فرودگاه مسافربری کار خود را به پایان رساند.

این فرودگاه یکی بزرگترین فرودگاه های در جهان است (به طور بالقوه) پس از فرودگاه بین المللی المکتوم در دبی. امروز، این فرودگاه می تواند 90 میلیون مسافر در سال جا بجا کند و در آینده نزدیک فرودگاه استانبول قادرخواهد بود تا 200 میلیون مسافر در سال را اداره کند. شرکت هواپیمایی  ترکیش ترکیه با 80 درصد از کل پروازهای فرودگاه استانبول در اختیار دارد.

فرودگاه جدید استانبول در سمت اروپایی در شمال غرب شهر واقع شده است، فرودگاه دوم استانبول، فرودگاه صبیحا گکچن در سمت آسیایی قرار گرفته.  به راحتی می توانید با خودرو شخصی خوداز طریق بزرگراه D20  دسترسی آسانی به فرودگاه را داشته باشید.

فرودگاه استانبول جدید دارای یک ترمینال بسیار بزرگ و مدرن است که شامل یک بخش خروجی و یک بخش ورودی می باشد. دومین ترمینال کوچک فرودگاه در سال 2025 افتتاح خواهد شد.

سالن پرواز فرودگاه جدید استانبول از طریق هفت ورودی (1 و 2)  برای پروازهای داخلی و شمارهای 3، 4، 5، 6 و 7 برای پروازهای بین المللی قابل دسترسی است. اگر شما با هواپیمایی ترکیش پرواز می کنید، باید از ورودی 3، 4 یا 5  وارد شوید.  چک این تمامی سایرپروازهای بین المللی از طریق درب های 6 و 7 انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این سایت مراجعه کنید:  https://www.igairport.com/en