خیابان استقلال در قلب شهر استانبول محل بازدید گردشگران است.

آیا می خواهید همه چیز را درباره خیابان استقلال و میدان تاکسیم بدانید؟پرسش سایت معروف istanbultourstudio.com!